Určovanie hmyzu.

Určovanie (determinácia) hmyzu je asi najťažšia časť práce entomológa. Tu treba byť vybavený literatúrou, mikroskopickou technikou a v neposlednom rade vedomosťami a tiež čo je dôležité, treba mať nazbierané dostatočné množstvo porovnávacieho materiálu.

Určiť bežné druhy hmyzu podľa rôznych atlasov nie je problém ani pre začiatočníka. No keď sa k tomu pridá pár druhov, ktoré nie sú vyobrazené v atlasoch, potom sa zistí, že ten druh v atlase má dvojníka na nerozoznanie, tu začína skutočná detektívka. V náučne populárnych atlasoch sa však nevyskytujú takéto problémové druhy aspoň zväčša. Autori sem zvyknú umiestniť druhy ľahko rozpoznatelné a bežné.

Na určovanie sa používajú rôzne kľúče. Niektoré sú nedostupné, alebo sa dajú zohnať len v antikvariáte. V súčasnosti sú k dispozícii aj rôzne ikonografie z vyobrazeným hmyzom, veľa druhov sa dá nájsť aj na internete. Nie je to síce 100% pomôcka, ale niekedy pomôže určiť aspoň do čeľade poprípade aj do rodu. Poradiť sa dá aj na rôznych fórach. Hoci tu je to dosť nespoľahlivé a je to vo väčšine prípadov len hádanie. Ale na fóre sa dá zoznámiť s entomológom pracujúcim s určitou čeľadou a ten môže pomôcť určiť.

Najistejšie je vyhľadať si odborníka na tú ktorú čeľaď a nazbieraný materiál mu dať určiť. Určená zbierka odborníkom má vyššiu hodnotu ako zberateľskú tak aj výpovednú. Od takto určenej zbierky sa potom môžeme odraziť ďalej a v našej vlastnej determinácii nám to veľmi pomôže a uľahčí ďalšiu prácu.

Pri určovaní nám môžu dosť pomôcť aj fotografie. tzv Iconografie ktoré som spomínal vyššie. Nie vždy je to síce také jednoduché, ale pomôžu. Jednou z takých iconografií bola do nedávna vychádzajúca Icones insectorum Europae centralis.

Stihli v nej vyjsť niektoré čeľade. Vydavateľ žiaľ umrel a je otázne, či jeho dediči budú pokračovať vo vydávaní. Ďalšou iconografiou, ktorá je tentokrát na internete je poľská Iconografia:

ICONOGRAPHIA COLEOPTERORUM POLONIAE – Chrząszcze Polski

Nájdete tu veľa druhov, no pre Slovesnko to nie je všetko. Nie sú tu druhy ktoré žijú u nás na juhu.

Zaujímavým kľúčom pre Coleoptera Európy je kľúč v nemčine:

Käfer Europas Coleoptera 

Pre Orthoptera Slovenska si môžete pomôcť dvomi spôsobmi. Prvým je nedokončený fotografický kľúč v českom jazyku:

ORTHOPTERA – Rovnokřídlí hmyz České republiky

Máme aj slovenskú verziu, kde nájdete fotografický atlas rovnokrídlovcov Slovenska:

ORTHOPTERA.SK