Niečo viac…

Niečo viac, ako začiatky v entomológii.

V tejto časti by som sa chcel venovať už pokročilejšej entomológii. Po začiatkoch, ktorými si prešiel každý a zbieral všetko čo malo šesť nôh a niekedy aj viac, hoci sa nejednalo o hmyz. Nakoniec sa každý amatérsky entomológ sústredí na jeden rad poprípade aj užšie špecifikovanú čeľaď či tribus. Hlavne pri veľmi veľkých čeľadiach dochádza k užšej špecifikácii do tribusu či rodovej skupiny.

Nájdete tu špeciálne druhy lovu, techniky využívané pri čeľadiach, žijúcich na zvláštnych druhoch biotopov a podobne.