Preparácia typu chrobák

Čo budeme potrebovať? Tu je zoznam vecí, ktoré si musíme pripraviť skôr ako začneme:

 • Preparačná doštička – kúsok hrubšieho polystyrénu. A na malé chrobáky preparačnú podložku.
 • Entomologické špendlíky – používame rôzne veľkosti podľa veľkosti chrobáka.
 • Benzín alebo alkohol nie je nutnosť zo začiatku, ale pokiaľ chcem mať čisté a pekné nezamastené chrobáky je to nutnosť.
 • Preparačná ihla – veľmi dôležitá pomôcka, bez ktorej nejde vypreparovať žiadny hmyz.
 • Štetec – na drobný hmyz, používa sa na viac účelov.
 • Entomologická pinzeta – najvhodnejšie sú mäkké entomologické pinzety.
 • Výškačik – zabezpečuje jednotný vzhľad zbierky.
 • Nalepovacie štítky – na nalepovanie preparovaného hmyzu malých rozmerov.
 • Lupa – ak robím menšie druhy.
 • Lepidlo – nie hocijaké, ale také, ktoré sa dá po opätovnom navlhčení opäť odlepiť bez poškodenia chrobáka.

Začínajúci entomológ začne zbierať zo začiatku väčšie druhy chrobákov (alebo iného hmyzu) a tak mu niektoré veci zo zoznamu spočiatku nebude treba.
Vystačí si s kusom polystyrénu, entomologickými špendlíkmi veľkosti 2 a 3 a výškačikom.
Výškačik slúži na nastavenie výšky chrobáka na špendlíku. Slúži na to, aby boli všetky chrobáky v jednaj výške. A tiež slúži na nastavenie výšky lokalitného štítku.

Preparácia typu chrobák sa týka okrem chrobákov (Coleoptera) aj bzdôch (Hymenoptera), blanokrídlovcov (Hymenoptera).

Polystyrén treba hrubší – 3 až 5 cm. Dnes sa všade zatepľuje a kúsok tabule z polystyrénu nie je problém si zohnať. Ja si ju ešte obaľujem papierom. Je to z viacerých dôvodov. Povrch polystyrénu nie je ideálne hladký a tak sa môže stať, že sa pazúrik na nohe môže zachytiť a po usušení chrobáka a následnom vyťahovaní špendlíka odlomiť. Tak isto občas z chrobáka vytečú telesné tekutiny a polystyrén by zostal špinavý. Papier sa dá vymeniť.

Usmrteného chrobáka vyberieme z pilín. Na jeho odmastenie sa môže ponoriť do lekárnického benzínu, alebo čistého alkoholu (etanol). Pozor nie technický benzín, alebo benzín z čerpacej stanice, obidva sú nevhodné. Alkohol nepožívať vo väčšej koncentrácii ako 40%, treba riediť vodou. Pri vyššej koncentrácii dochádza k skrehnutiu. Odmasťovanie trvá tri, štyri dni. Ak nechcem čakať tak dlho, môžem použiť čistý acetón. Hmyz odmastený do 24 hodín. Po jeho odmastení ho vyberieme, a môžeme preparovať. Spôsob preparácie závisí od toho, aký druh hmyzu ideme preparovať a aký je veľký. V nasledovných kapitolách popíšem niekoľko možností:

Preparovanie veľkých chrobákov

Väčšie chrobáky napichujeme priamo na špendlík. Napichujú sa do pravej krovky v hornej tretine. Jeho výšku na špendlíku upravíme podľa výškačika. Napichneme na doštičku a upravíme mu tykadlá a nohy. Tykadlá a nohy zasúvame pod chrobáka, je to kvôli tomu aby sa v zbierke neolámali. Nevystierame ich pokiaľ nechceme chrobáka ako dekoráciu.

Pozrite si video ako sa preparuje veľký chrobák.

Preparácia veľkého chrobáka.

Po vypreparovaní necháme chrobáka uschnúť. Po jeho vysušení pridáme na špendlík lokalitný štítok a poprípade aj determinačný, ak vieme o aký druh chrobáka sa jedná. Tvorbe lokalitných a determinačných štítkov sa budem venovať v samostatnej kapitole.

Preparovanie malých chrobákov

Malé chrobáky sa nalepujú na papierové štítky. Vzhľadom na ich veľkosť je problém s ich preparáciou. Treba im vystrieť nohy, tykadlá a takto pripraveného chrobáčika nalepiť na štítok.
Samému mi dlho trvalo kým som prišiel na techniku ako dosiahnuť pekný vzhľad nalepeného chrobáčika. Postupov je veľa. Problém je ako zafixovať chrobáčika počas vystierania nožičiek aby sa netočil, nešmýkal po podložke a nožičky sa dali ľahko vystrieť.
V staršej literatúre sa spomínali rôzne sklíčka ktorými sa chrobáčik pritlačil k podložke. Nevýhodou je, že pokiaľ bol mäkký tak ho sklíčko mohlo rozpučiť, ak sa silnejšie zatlačilo. Tvrdšie a oválne kusy zase vystreľovali spod sklíčka a potom sa už niekde na koberci v miestnosti nedali nájsť. Problém je v tom, že chrobáčika treba pritlačiť tak, aby jedna jeho polovica trčala spod sklíčka a preparačnou ihlou sa dali nožičky povystierať. Sám som vyskúšal túto metódu a neosvedčila sa mi. Pýtal som sa priateľov entomológov ako postupujú oni.
Jeden mi radil prilepiť chrobáčika chrbtom o podložku a po vystretí nôh, ho zase odlepiť. Vyskúšal som, ale ani toto nebolo dobré.
Ďalší vystierajú nohy vlhkým štetcom a potom lepia aj nohy o papierik, čo tiež nie je dobré.

Nakoniec som náhodou prišiel na výbornú techniku:
Ako preparačnú podložku som použil kúsok bielej peny, ktorá sa používa na dno entomologických škatúľ s rozmermi cca 10x10cm. Ako prítlačnú časť som použil hranolček z toho istého materiálu s rozmermi 1x1x2cm. Do hranolčeka som zabodol obojstranne nabrúsený entomologický špendlík tak, aby z neho trčal max. 1cm. A to je všetko.

Na podložku sa položí chrobáčik hore nohami a hranolčekom sa zafixuje polovica tela. Vzhľadom na mäkkosť a poddajnosť materiálu nehrozí jeho rozpučenie ani vyšmyknutie. Chrobáčik drží pekne v polohe, akú potrebujem a veľmi rýchlo a jednoducho mu viem vystrieť nohy a tykadlá.
Celkový pohľad na podložku s pritlačeným chrobáčikom.
Ďalej je to už jednoduché.
Napichnem na špendlík štítok príslušnej veľkosti, nastavím jeho správnu výšku na výškačiku.
Kvapnem na štítok kvapku lepidla, tak veľkú aby nezalepila nohy chrobáčika.
Chrobáčika prevrátim na nohy a vlhkým štetcom ho prenesiem na štítok a priložím ho zadnou časťou na kvapku lepidla.
Dorovnám nožičky a tykadlá, po zaschnutí lepidla a je to hotové.

Preparovanie veľmi malých chrobákov – preparovanie pod mikroskopom

Preparovať veľmi malé chrobáky s rozmermi pod 3-4mm je voľným okom problém. Pokiaľ chceme mať chrobáčiky pekne s vystretými nožičkami, tykadlami, tak aby boli vidno pod mikroskopom všetky potrebné znaky (pokiaľ nie sú na spodnej strane) voľným okom to nejde. K preparácii je nutné použiť mikroskopickú techniku. Lupy majú malé zväčšenie. Na preparáciu takéhoto drobného hmyzu treba zväčšenie minimálne 40 násobné a viac. Na to treba použiť optický mikroskop. Okrem mikroskopu treba jemné nástroje na samotnú preparáciu. Dajú sa vyrobiť doma, ale je možné si ich aj objednať. Čo budeme okrem optického mikroskopu potrebovať?

 1. Pár jemných preparačných ihiel
 2. Vhodnú preparačnú podložku. Popíšem nižšie
 3. Trpezlivosť

Jemné preparačné ihly som si vyrobil po niekoľkých pokusoch. Rúčka je vyrobená z balzy (drevo juhoamerického stromu) a ihla z entomologického špendlíka. Čím jemnejšia práca tým jemnejší špendlík. Vyrobil som niekoľko typov, aby som vyskúšal, ktorý bude najvhodnejší.

Preparačná podložka je trochu náročnejšia na výrobu. Podstavec pozostáva z kartónovej hrubej papierovej dutinky. Odpílil som z nej cca 2 cm široký pás. Následne som vyrezal zo sololitu kruh s o niečo väčším priemerom ako má dutinka. Nalepil som ho naň a vznikol malý stolík. Na povrch sololitu som nalepil biely kartón. Nemal som sololit s bielym povrchom. A na to, som naniesol silikón. Podložka bola hotová. Silikón zabezpečuje, aby sa chrobák pod mikroskopom nekĺzal pri dotyku ihlou. No a už stačilo použiť trochu trpezlivosti pri nácviku preparácie pod mikroskopom.