Lov zooedafónu xereklektorom.

V prvom rade pre tých, ktorí neštudovali priamo biológiu, ale zaujímajú sa o entomológiu, musím vysvetliť to cudzie slovo v názve. Edafónom nazývame súbor všetkých živých organizmov žijúcich v pôde a teda aj fytoedafón aj zooedafón. Keďže nás zaujíma, len časť z toho, čo sa v pôde nachádza, tak preto zooedafón. A čo je xereklektor sa dočítate nižšie.

Pri love pomocou rôznych techník a zemných pascí a ich triedenia sa nachytá vlastne všetko živé, čo sa v pôde pohybuje. Záleží len na nás, čo si na skúmanie resp. do zbierky vyberieme.

Tieto techniky využívajú väčšinou pokročilejší entomológovia (amatéri aj profesionáli). U amatérov, ktorí začnú takto zbierať, je to väčšinou preto, že už si prešli štádiom veľkého a pekného hmyzu a zaujímajú ich už aj čeľade, kde sa niekedy veľkosť pohybuje len okolo pár milimetrov. Na určovanie, ale aj preparáciu treba mikroskopickú techniku.

PRESEVY (Preosievanie substrátov)

Úplne najzákladnejším spôsobom lovu sú tzv. presevy. A prečo substrátov? Preosievať sa dá takmer všetko. Hrabanka, hlina, piesok, štrk, ale aj hniezda vtákov, nory savcov, slama, seno, mach. Tiež trúchno stromov, v podstate všetky biologicky rozložiteľné materiály.

Na presevy sa používajú špeciálne sitá rôznych tvarov a rozmerov a konštrukcie.

Preosievanie rôznych súbstrátov, prináša aj bohaté výsledky.

Existujú sitá rôznych tvarov, od kruhových, cez tvar D, až po štvorcové. Sú s pevným všitým sitom, ale aj s vymeniteľným sitom s rôznou veľkosťou oka, ako aj s výpletom rôznych materiálov, ako je oceľ či antikóra. Antikórové sito sa využíva pri osievaní substrátov, ktoré rýchlo obdierajú oceľové sitá. Pri osievaní štrku je napríklad lepšie použiť antikórové sito.

Substrát v site pripravený na preosiatie.

Celé sito sa skladá z dvoch častí. A to hornej násypnej, do ktorej sa nasype substrát, ktorý chceme preosiať. Sito má dve rúčky. Horná sa drží pevne a dolnou pohybujeme zo strany na stranu (osievame). V časti s dolnou rúčkou je aj upevnené sito. Pod sitom je rukáv, ktorý sa na spodku zaväzuje. V tejto časti sa už hromadí preosiaty materiál, ktorý budeme ďalej spracovávať.

Preosiaty a presypaný substrát.

Preosiaty substrát si presypeme do pripraveného vrecka. V žiadnom prípade nepoužívame igelitové sáčky ani nič podobné. Musí to byť priedušné vrecko, plátená taška. V igelitovom sáčku sa substrát sparí a nevylezie vám z neho nič. Všetko zahynie.

Substrát pripravený na prenos domov.

XEREKLEKTOR

Máme niekoľko možností ako daný materiál spracovať. Môžeme na to použiť fotoeklektor, xereklektor, alebo Tullgrenov aparát.

Fotoeklektor využíva vlastnosť hmyzu ísť za svetlom. Do tohto zariadenia sa do tmavej časti nasype substrát a hmyz lezie do svetlej časti zariadenia, kde je aj zberná nádoba.

Xereklektor je založený na princípe vysychania substrátu. Z vysychajúceho substrátu sa hmyz snaží dostať von a následne padá do pripravenej nádobky.

V ľavo hore: pripravíme si vedro, substrát a vrecká z xereklektoru
V pravo hore: vysypeme substrát do vedra
V ľavo dole: naplníme vrecká
V pravo dole: vložíme vrecká do xereklektoru

V nádobke, pokiaľ potrebujeme zistiť abundanciu jednotlivých živočíchov, použijeme konzervačnú tekutinu. Pokiaľ si chcem vybrať iba druhy, ktoré ma zaujímajú dám do nádobky vlhkú handričku, aby sa hmyz mal kde ukryť a neuhynul. Raz za deň potom stačí skontrolovať nádobku a nepotrebný hmyz vypustiť.

Xereklektor pracuje.

Obsah nádobky sa vysype do misky s vyšším okrajom a musíme chvíľu čakať, lebo niektoré druhy hmyzu zaujmú postoj mŕtveho a od smietok, ktoré mi tam napadajú ich nerozoznáme. Až keď sa smietka začne hýbať, zistíme, že sa spravidla jedná o chrobáka. Pozrieme si ho pod lupou a pokiaľ je to pre nás zaujímavý druh, odsajeme pomocou exhaustora.

Niekoľkomilimetrový foto úlovok.

Tullgrenov prístroj je zariadenie, kde sa snažíme vysychanie urýchliť. Skladá sa z dvoch častí. Z krycieho zvonu a spodného zvonu so sitom. Na sito rozmiestnime substrát a nad sitom sa zvykla rozsvietiť žiarovka. Dnes sú ale už modernejšie zariadenia a hlavne s dlhšou životnosťou, ako sú žiarovky tzv.teplotné emitory. Ohrievaním substrátu sa urýchli jeho presychanie. Hmyz sa snaží ujsť do bezpečia a uteká smerom dole, kde je pripravená nádoba na jeho zber. Úplne najprepracovanejšie prístroje sú aj s teplotnou sondou a reguláciou teploty. Regulácia zabezpečuje, aby sa substrát neprehrial A živočíchy nezabilo skôr, ako stihnú zo substrátu ujsť.