Preparácia typu motýľ

Sem patrí preparácia motýľov (Lepidoptera), rovnokrídlovcov (Orthoptera) – koníky, kobylky a pod., vážok (Odonata), sieťokrídlovcov (Neuroptera)…

Čo budeme potrebovať pri tomto type preparácie? Tu je zoznam vecí, ktoré si musíme pripraviť skôr ako začneme. Týka sa to hlavne preparácie veľkých denných alebo nočných motýľov a tiež ostatných veľkých druhov hmyzu preparovaného podľa vzoru motýľ. Pri preparovaní drobných motýľov je potreba ešte ďalšie pomôcky. Takže čo treba mať dopredu pripravené (linky sú priamo na e-shop, kde sa dajú kúpiť jednotlivé položky):

Napínadlo

Napínadlá na motýle sa používajú v niekoľkých prevedeniach. Prvým základným parametrom je sklon. V stredoeurópskom priestore sa používajú napínadlá so sklonom 7°. Po preparácii a vysušení zvyknú ešte krídla poklesnúť a ten sklon zabezpečí, že neklesnú pod vodorovnú úroveň. No napríklad v Británii sa používajú rovné napínadlá.

Druhým parametrom je materiál. Zvyknú sa používať dva druhy materiálu na povrch napínadiel. Lipa a balza. Lipa je drevina pochádzajúca z našich zemepisných šírok no balza je strom pochádzajúci z povodia Amazonky a strednej Ameriky. Balzové drevo sa vyznačuje veľmi malou hustotou a dobre pláva na vode. Preto aj slovo balza pochádza zo španielčiny a znamená plť.

Do balzového dreva idú zapichnúť aj jemné špendlíky používané pri preparácii denných, alebo malých nočných motýľov. Lipa je tvrdšia a tu treba použiť na opichanie motýľa hrubšie entomologické špendlíky, alebo dokonca preparačné špendlíky.

Výhody balzy sú v jej mäkkosti, výhody lipy zase, že vydrží dlhšie a nerozpichá sa tak ľahko ako balza. Každý entomológ si musí vyskúšať a zistiť čo mu vyhovuje a zostane nakoniec pri tom jednom materiáli na povrchu napínadla. Pre začínajúcich entomológov odporúčam balzové napínadlá, lebo sa s nimi robí ľahšie a jednoduchšie. Netreba hneď toľko druhov špendlíkov.

Ďalším parametrom drevených napínadiel je rozhodnúť sa či pevné, alebo prestaviteľné. Prestaviteľné sú vhodné pre začínajúcich entomológov, keď tých úlovkov nie je veľa a raz sa preparuje malý motýľ, potom zase veľký. No problém je keď si chcete vypreparovať aj malého aj veľkého naraz.

Pokročilejší entomológ má k dispozícii celú sadu pevných napínadiel. Na ktoré sa mu ľahko umiestňuje viac kusov motýľov približne rovnakej veľkosti. Najideálnejšie je mať celú sériu napínadiel od šírky 4 do 15mm. Tak dokážeme naraz vypreparovať aj motýle denné i nočné, tiež lišaje alebo rôzne okáne ako aj babôčky, ktoré si vyžadujú úplne iné rozmery napínadiel.

Keďže mať pre začiatočníka je finančne náročné všetky typy napínadiel sú na trhu aj lacnejšie verzie vyrobené z peny. Ich nedostatkom je, že sú kratšie a tým pádom sa naň nedá vypreparovať viac motýľov, povrch nie je taký hladký, ako pri dreve. čo môže pri nedostatočnej skúsenosti viesť k poškodeniu krídla oterom.

Entomologické špendlíky

Entomologické špendlíky, ktoré sa používajú pri preparovaní motýľov sú z dolného spektra veľkostí špendlíkov a to od 000 až po max. 2 alebo 3 pre najväčšie nočné mory a motýľe. Tie tenké s rozmerom 000 a 00 sú vhodné pre malinké motýle, ako rôzne piadivky, modráčiky a podobne. Denné motýľe ako babôčky sú vhodné 0 a 1. A rôzne lišaje, tak tam je vhodný rozmer 2 alebo 3.

Nerezové špendlíky sú kvalitnejšie, ale drahšie. Pre začínajúceho adepta entomológie stačia aj čierne.

Entomologická pinzeta

Slúži na manipuláciu s motýľom. Či už rozvlhčeným, alebo suchým. Na premiestnenie do a z Petriho misky, na prenesenie na napínadlo. Pokiaľ by ste to robili prstami môžete ošúchať kresbu, poprípade odlomiť nejakú časť na suchom motýľovi.

Pinzety sa vyrábajú rôznych tvrdostí (hrúbok) , a tvarov vhodné sú najmä mäkké (hrúbka 0,2mm), tvar s nie veľmi ostrým hrotom. Napríklad pinzeta 1A, alebo dlhšia 4A.

Preparačná ihla

Preparačné ihly nám slúžia na upravenie motýľa, hlavne na vystretie krídel do správnej polohy. Bez ihly sa to v podstate spraviť ani nedá.