Preparácia typu májka

Preparovať chrobáky po čase človek zvládne a získa prax a potom je to celkom jednoduché. No nie všetky chrobáky sa dajú takto vypreparovať.

Preto si teraz popíšeme ako preparovať májky (Meloe). Podľa tohto vzoru sa však nepreparujú len májky, ale aj z rádu Orthoptera sa takto preparujú veľké kobylky, ďalej modlivky (Matodea) a pakobylky (Phasmodea) a niektoré veľké vážky (Odonata).

Májky sú dosť robustné chrobáky s veľkým a tučným zadočkom. Ten je plný vajíčok (samice) a tuku. Povrch zadočku je tvorený relatívne tenkou vrstvou chitínového obalu.

To isté sa dá povedať aj o ostatných vyššie vymenovaných zástupcoch hmyzu.

Najstarším spôsobom preparácie takéhoto hmyzu je jeho vypchávanie. Je to dosť náročné a je možné že sa to ani nepodarí na prvý a ani druhý krát. Vyžaduje si to naozajstnú precíznosť.

Skôr ako sa budem venovať popisu „vypchávania“ spomeniem ešte jeden spôsob, ktorý som si úspešne odskúšal, ale nakoniec som sa opäť vrátil k vypchávaniu.

Tento spôsob som našiel na internete. Bolo to vypĺňanie zadočku silikónom. Aj sa mi tento spôsob preparácie podarilo zvládnuť. Po preparácii týmto novým spôsobom májky vyzerali perfektne, no malo to jednu veľkú nevýhodu. A to že zadoček májky zostal ťažký a tú potom bolo treba istiť proti pootočeniu v škatuli ďalšími dvoma špendlíkmi.

Podobne ako pri vypchávaní bolo treba odstrániť vnútorný obsah zadočku a potom dôkladne odmastiť. Len s tým rozdielom, že otvor cez ktorý sa to robilo bol oveľa menší, ako pri vypchávaní. V podstate bol len na šírku injekcie z injekčnej striekačky. Čo bolo po samotnej preparácii len ďalšou výhodou. Nebudem tu presne popisovať tento spôsob preparácie, len som ho chcel spomenúť. Pokiaľ by niekto našiel látku, ktorá je ľahká, nerozpína sa, nemení objem pri tuhnutí (narážam teraz na rôzne pur peny), bola by to perfektná preparácia. Len jej objemová hmotnosť, by musela byť nižšia, ako je objemová hmotnosť silikónu. A tiež aby bola dostatočne tekutá a dala sa aplikovať injekčnou striekačkou.

Späť k samotnej preparácii vypchávaním. Ak by sme májku napichli na špendlík a nechali vyschnúť, dopadlo by to zle. Tuk by vo vnútri zahníval a nakoniec by došlo k deformácii zadočku.

Ukážka ako to dopadne, keď sa májka nechá vyschnúť bez „vypchania“.

Preto musíme májku „vyvrhnúť“ a vypchať. Niečo podobné ako sa to robí s obratlovcami.

Čo budeme potrebovať na samotnú preparáciu:

Májku, kobylku, modlivku sme usmrtili octanom etylnatým. Na spodnej strane zadočku opatrne rozrežeme pozdĺžne až k hrudným článkom (pri silikonovej metóde sa robil iba maličký otvor). Tvrdou pinzetou vyberieme olejnatý obsah zadočku. Do vyprázdneného zadočku vsunieme vatový tampón (ušúľame si ho z buničitej vaty). Dáme do lekárenského benzínu na ľubovoľnú dobu. Dokiaľ nevidíme v benzíne plávať hnedasté olejové guľôčky (držia sa obvykle na dne). Používam na to sklenenú prachovnicu, lebo len z tých sa mi neodparuje benzín. Rôzne iné nádoby, buď netesnia, alebo sa tesnenie po čase rozleptá parami benzínu.

Keď je majka odmastená, vytiahneme tampón. Necháme odpariť benzín z májky a pripravíme si opäť kúsok vaty. Potom opatrne kúsok po kúsku, tak aby sme nepotrhali jednotlivé články vkladáme malé kúsočky vaty do zadočku. Postupne ich rozmiestňujeme v celom objeme. Jemným tlakom vatu rozmiesňujeme tak dlho až je v tele rozmestnená úplne rovnomerne, a tvar celého tela je celkom prirodzený. Jemným tlakom medzi prstami uzavrieme rozrezaný otvor a ten môžeme zalepiť lepidlom (pozor vodou alebo alkoholom rozpustným – napr. Herkules). Podržím v ruke, kým lepidlo nestuhne a nespojí rez.

Potom majku napichneme na špendlík a preparujeme podľa vzoru chrobák. Modlivku a kobylku zase podľa vzoru motýľ s tým, že vystierame iba pravú stranu krídiel. Ľavé necháme zložené.

Ukážka vzorne „vypchatej“ majky.