Určovanie hmyzu.

Určovanie (determinácia) hmyzu je asi najťažšia časť práce entomológa. Tu treba byť vybavený literatúrou, mikroskopickou technikou a v neposlednom rade vedomosťami a tiež čo je dôležité, treba mať nazbierané dostatočné množstvo porovnávacieho materiálu.

Určiť bežné druhy hmyzu podľa rôznych atlasov nie je problém ani pre začiatočníka. No keď sa k tomu pridá pár druhov, ktoré nie sú vyobrazené v atlasoch, potom sa zistí, že ten druh v atlase má dvojníka na nerozoznanie, tu začína skutočná detektívka. V náučne populárnych atlasoch sa však nevyskytujú takéto problémové druhy aspoň zväčša. Autori sem zvyknú umiestniť druhy ľahko rozpoznatelné a bežné.

Na určovanie sa používajú rôzne kľúče. Niektoré sú nedostupné, alebo sa dajú zohnať len v antikvariáte. V súčasnosti sú k dispozícii aj rôzne ikonografie z vyobrazeným hmyzom, veľa druhov sa dá nájsť aj na internete. Nie je to síce 100% pomôcka, ale niekedy pomôže určiť aspoň do čeľade poprípade aj do rodu. Poradiť sa dá aj na rôznych fórach. Hoci tu je to dosť nespoľahlivé a je to vo väčšine prípadov len hádanie. Ale na fóre sa dá zoznámiť s entomológom pracujúcim s určitou čeľadou a ten môže pomôcť určiť.

Najistejšie je vyhľadať si odborníka na tú ktorú čeľaď a nazbieraný materiál mu dať určiť. Určená zbierka odborníkom má vyššiu hodnotu ako zberateľskú, tak aj výpovednú. Od takto určenej zbierky sa potom môžeme odraziť ďalej a v našej vlastnej determinácii nám to veľmi pomôže a uľahčí ďalšiu prácu.

V súčastnosti je opäť dostať kniha od známeho českého autora Karla Hůrku s názvom Brouci České a Slovenské republiky. Povedal by som, že pre začínajúceho entomológa nepostrádateľná publikácia. Je to zoznam s popisom všetkých čeľadí aj s farebnými vyobrazeniami jednotlivých zástupcov chrobákov. Pre základnú orientáciu veľmi dobrá publikácia. Dá sa objednať tu.

Pri určovaní nám môžu dosť pomôcť aj fotografie. tzv Iconografie ktoré som spomínal vyššie. Nie vždy je to síce také jednoduché, ale pomôžu. Jednou z takých iconografií bola do nedávna vychádzajúca Icones insectorum Europae centralis.

Stihli v nej vyjsť niektoré čeľade. Vydavateľ žiaľ umrel a jeho dediči nebudú pokračovať vo vydávaní. Táto iconografia sa dá objednať na www.entomology.sk ale musíte si o ňu požiadať mailom na machalik@entomology.sk.

Ďalšou iconografiou, ktorá je tentokrát na internete je poľská Iconografia:

ICONOGRAPHIA COLEOPTERORUM POLONIAE – Chrząszcze Polski

Nájdete tu veľa druhov, no pre Slovesnko to nie je všetko. Nie sú tu druhy ktoré žijú u nás na juhu.

Zaujímavým kľúčom pre Coleoptera Európy je kľúč v nemčine:

Käfer Europas Coleoptera 

Pre Orthoptera Slovenska si môžete pomôcť dvomi spôsobmi. Prvým je nedokončený fotografický kľúč v českom jazyku:

ORTHOPTERA – Rovnokřídlí hmyz České republiky

Máme aj slovenskú verziu, kde nájdete fotografický atlas rovnokrídlovcov Slovenska:

ORTHOPTERA.SK