Začíname s entomológiou

Rozhodnúť sa, čo bude mojím hlavným záujmom hneď na začiatku je ťažké a nemožné. Či sa chcem venovať chytaniu motýľov (Lepidoptera), alebo chcem zbierať chrobáky (Coleoptera), koníky a kobylky (Orthoptera) a iný lezúci poprípade skáčuci či lietajúci hmyz. Začínajúci entomológ v podstate zbiera všetko. K samotnej špecializácii dôjde postupom času sám.
Aj ja dodnes ochraňujem v škatuliach zopár motýľov a iného hmyzu, ktorý som zbieral ešte ako chlapec.

Zbierať všetko, znamená veľmi široký záber. Postupne ako sa začnú napĺňať entomologické škatule a chcem chytať ďalšie druhy, zistím že mi už nestačí len sieťka, ale potrebujem aj ďalšie pomôcky. A motýle (Lepidoptera) si vyžadujú pri špecializácii na ne iné pomôcky ako chrobáky (Coleoptera) poprípade iné rady hmyzu.,

Podľa toho čo chcem chytať vyzerá aj výbava entomológa, ktorú si berie zo sebou. Postupom času, ak táto záľuba vydrží, na nejakej budúcej expedícii je dobré mať všetko. Ale to už ťahá zo sebou človek peknú váhu.

Začiatky sú však jednoduché. Väčšina začínajúcich záujemcov o entomológiu si domov prinesie v nejakej nádobke rôzny hmyz. Už tým, že sa do prírody vybral a mal zo sebou nádobku do ktorej si vložil živý hmyz bol urobený prvý krok. Takže ako prvé treba si zaobstarať nádobky, takzvané smrtičky. Do týchto nádobiek si budeme vkladať hmyz a pokiaľ ho nechceme doma pozorovať živý v teráriu, ale chcem si ho založiť do zbierky. Na začiatok stačí aj jedna, pokiaľ ideme len na jednu lokalitu. Pokiaľ sa presúvam na viac lokalít, treba mať nachystaných viac smrtičiek, aby sa nám nepomiešal materiál z rôznych lokalít. A samozrejme označené, aby som ich vedel neskôr priradiť k správnej lokalite.